Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní informace

   Na vyšetření je nutné se u sestry objednat. Kterýkoliv  pracovní den volejte na telefon 584440287 nebo 604627346 od 8:00 do 16:00. Na mailové zprávy odpovídáme v pondělí hned, v jiný den vždy až následující pondělí.  Odběry se provádí v  ÚTERÝ ráno Kromě pondělí mě najdete v Jesenické nemocnici  na gyn.-por. oddělení tel: 584458426. Recepty na léky vystavujeme i elektronicky. Máme-li Váš správný kontakt (mobilní číslo nebo e-mail), pošleme Vám na něj kód, se kterým dostanete v lékárně léky. Není nutné chodit do ordinace jen pro recept.
   Naše registrované pacientky neplatí u nás recepty na oddálení menses, aplikaci antikoncepčních injekcí atd. a registrované těhotné neplatí u nás při vyšetření v poradně žádné jednorázové vyšetřovací nástroje.  Ceník nehrazených služeb je vystaven v čekárně. Nové klientky přibíráme velmi omezeně, protože celý ordinační den na ošetření našich registrovaných objednaných klientek mnohdy sotva stačí. Vážné nebo silně bolestivé stavy ošetřujeme hned ráno nebo po předběžné telefonické domluvě.
 
Coronavirus COVID-19

   Vzhledem k pandemii nebezpečným virem COVID-19 a přijatým vládním opatřením je nutné dodržovat nezvyklá bezpečnostní opatření proti šíření nákazy Covid-19. Na vyšetření choďte tedy pokud možno přesně na objednaný termín, aby se v čekárně nesešlo více lidí.  Ochranné prostředky v ambulanci nerozdáváme, musíte mít svoje. Recepty na léky vystavujeme  elektronicky, proto, prosím, nechoďte pro ně do ambulance.  

heart   Doporučení pro těhotné v době pandemie COVID-19.

 

 

 Odběry krve
Obrazek
 
provádíme vždy v   úterý  od  7:00 - 7:30, případně
dle domluvy výjimečně i v pondělí. Prosíme klientky, aby
dodržely uvedený časový termín z důvodu odvozu vzorků
do laboratoře.

 

 

Odběry krve, které se provádějí na lačno: 

heart Jaterní testy

► ženy užívající HRT - (horm. lečba v přechodu)  1x za rok

► ženy užívající HAK - (horm. antikoncepci)  při  prvním nasazení  HAK, a pak dle potřeby  (už se obecně neprovádí)   

heart Glykémie 

► těhotné v prvních třech měsících těhotenství (v prvním trimestru)

► oGTT - test na diabetes u těhotných mezi 24. - 28. týdnem (pití sladké vody)

Prosíme všechny klientky, aby na plánované odběry přišly tak, aby výsledky byly k dispozici v den následujícího vyšetření, tzn. nejpozději týden před tímto vyšetřením.   

    10.jpgOd 1.4.2012 platí nový zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. V mnohém se výrazně rozšiřují práva pacientů. Mimo jiné nelogické a výrazně péči komplikující předpisy je dle § 34 nutné zákonnými zástupci (rodiči) dát u nezletilých klientů  před vyšetřením písemný informovaný souhlas. Bez něho je možné poskytnout jen neodkladnou péči zachraňující život. U klientů mladších 15 let je nutný vždy a u vyšetření musí být přitomen i jeden rodič nebo zákonný zástupce, přičemž je brán zřetel i na stanovisko vyšetřovaného nezletilého. U klientů starších 15 let a mladších než 18 let stačí k vyšetření jednorázový  písemný souhlas jednoho z rodičů (nebo zákonného zástupce), který klient v ambulanci odevzdá. Do jeho odvolání potom už nemusí v budoucnu další souhlas předkládat. Přítomnost zákonných zástupců (rodičů) není nutná, jenom v závažném zdravotním stavu klienta. Závažnost stavu určuje lékař, který bude klienta ošetřovat. Pokud se liší souhlas klientky a jejího zákonného zástupce (rodiče) nebo se liší názory obou rodičů, případně souhlas rodičů nelze získat, musí se do 24 hodin písemně vyrozumět soud, který rozhodne a stanoví opatrovníka. Doba, za kterou soud rozhodne, není nikde stanovena. Poskytovatel zdravotní péče (lékař v ambulanci nebo zdravotní sestra) je oprávněn požádat zákonného zástupce (rodiče) o průkaz totožnosti. Pravost podpisů na Informovaném souhlasu není povinno zdravotnické zařízení ověřovat. Z uvedeného navíc vyplývá, že zdravotní zařízení komunikuje jenom se zákonným zástupcem (rodičem) a klientem a nikoliv se školou. Ve škole nepřítomnost žáků nebo studentů tudíž zdravotní zařízení neomlouvá (s ohledem na zachování mlčenlivosti a ochranu citlivých údajů o klientech). Absenci ve škole omlouvají rodiče nebo zákonní zástupci. Formuláře informovaných souhlasů se dají získat zdarma v ambulanci nebo jsou ke stažení níže.

    Dále dle uvedeného zákona jsou klienti, případně jejich zákonní zástupci, za cenu dle ceníku zdravotního zařízení oprávněni nahlížet do zdravotní dokumentace, pořizovat si z ní výpisky a kopie, dávat souhlas, či nesouhlas s podáváním informací dalším osobám, které nejsou ze zákona oprávněni s dokumentací pracovat.

Informované souhlasy ke stažení:
 
 
 Předporodní kurzy
 
    V Jesenické nemocnici probíhají tradiční předporodní kurzy. Týkají se průběhu normálního těhotenství, porodu a šestinedělí, dále přípravy k porodu, kojení, ošetřování novorozence doma a sociálních otázek v těhotenství a mateřství. Začátky jsou vždy v 15:00, cena kurzu je stanovena na 50,-Kč a jsou v konferenční místnosti v nemocnici (suterén pod budovou s vrátnicí). Bližší informace a termíny kurzů můžete zjistit na telefonu  
584458427.